کود جامد ورمی کمپوست

مدفوع کرم‌های خاکی را کرمی کمپوست می‌نامند که در واقع فضولات کرم‌هایی است که از زباله شهری، کودگاوی، لجن فاضلاب خانگی و یا هر دو ماده آلی دیگر تغذیه کرده باشند. کرم‌ها با خوردن محتویات عالی، زائدات آنها را تجزیه و دگرگون می‌نمایند. فرآیند هضم این کرمها به تغییر سریعتر مواد منتهی شده و کمپوست حاصله تثبیت می‌شود. نتیجه این عمل دستیابی به کرمی کمپوستی با کیفیت بالایی است که با بالاترین استانداردهای جهانی برابری می‌کند.

یکی از اعمال مهم کرم‌ها این است که به طور غریزی باکتری‌های غیرهوازی و قارچ‌ها را که حضور آنها نامطلوب است، می‌خورند و مانع از تکثیر آنها در محیط می‌شوند. همچنین از بذر علف‌های هرز نیز تغذیه می‌کنند. آنها مواد آلی را به ذرات خیلی ریز خرد کرده، فعالیت‌های میکروب‌های مفید را به سبب افزایش سطح کود، بالا می‌برند. در اطراف این مواد به هنگام دفع از بدن کرم، غشایی پوشیده می‌شود که به معدنی شدن و آزادسازی تدریجی مواد غذایی کرمی کمپوست حاصل کمک می‌کند. (فرمحمدی 1374).

دانشمندان کشف کرده‌اند باکتری‌هایی که توسط کرم‌های خاکی پرورش می یابند، از دسته ازتوباکترها هستند و ازت را تثبیت و فسفر را قابل دسترس می‌سازند.

همچنین می‌توانند انواع ویتامین‌ها و هورمون‌های گیاهی را تولید کنند که به همراه فضولات آنها دفع می‌شود. کرمی کمپوست از نظر کیفیت، معادل بهترین هوموس خاک است و به وسیله عوامل طبیعی تولید می‌شود.

نظر بدهید