برگزاری انواع کلاسهای آموزشی برای دهیاران ، شهرداران ؛ دانشجویان ؛ فارغ التحصیلان و علاقمندان فعالیتهای زیستی

برگزاری انواع کارگاههای آموزشی در زمینه مدیریت پسماند ، تولید کودهای زیستی

تست اضافه نمودم مطلب